Balaram Mullick And Radharaman Mullick, Rajdanga Main Road, Kolkata

  Balaram Mullick & Radharaman Mullick, Broad Street

  Banchharam Sweets, Kolkata

  Ganguram Sweets

  Bhim Chandra Nag, Kolkata

  Amrit bhog Sweets, Kolkata

  Jadab Chandra Das, College Street

  Jugal’s, Rashbehari Avenue, Kolkata

  Jashoda Mistanna Bhandar

  Suresh Mistanna Bhandar, Dhakuria, Kolkata