Gopala’s The Prasadam, Kharghar

  Bala Da Dhaba, Malad West

  Kamat’s Pure Vegetarian, Prabhadevi

  Kalpana, Mumbai Central

  Rudra Shiv Sagar, Rudra Shelter International, Vasai

  Mirchi, Kalamboli

  Gopal Krishna Veg, Santacruz Veg

  Bademiya, Colaba

  Geeta Bhavan, Chembur

  Bawarchi Pure Veg, Mulund East