Bhagat Tarachand, Vashi

  Gopala’s Bits and Bites, Bhandup

  Gokhle Uphar Gruh, Naupada, Thane West

  Gopala’s Next, Bhandup

  Maharana Kamath, Chembur

  Hanuman Restaurant, Sion

  Cheelizza, Kharghar

  Laxmi Pure Veg, CBD Belapur

  Aditi Fast Food, Vile Parle East

  Shree Krishna Chhaya, Khar