Koshe Kaha, Park Street Area

    6 Ballygunge Place, Ballygunge

    Abar Baithak, Jodhpur Park